Bayram Güner, M.D.

Bayram Güner, M.D.

Urology

Appointment
Specialty: Urology
Email: bayramg@korfezhastanesi.com
Place of Birth / Year: Trabzon / 1981
Education / Year:

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi / 2005

Expertise / Year:

İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma / 2010

Workplaces / Year:

2005 - 2011 Medeniyet Üniversitesi

S.B.İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği (Asistan Doktor)

2011 - 2012 Muş Devlet Hastanesi (Üroloji Uzmanı – Mecburi Hizmet)

2012- 2013 Muş Şifa Hastanesi

Özel Onvak Hastanesi

Üsküdar Anadolu Hastanesi

Giresun Ada Hastanesi

2013-2017 Düzce Hayri Sivrikaya Hastanesi _ Üroloji Uzmanı ve Başhekim Yardımcısı

Training and Certifications:

20-22 Nisan 2006 Androlojide yeni uygulama alanları ve teknikler

7 Aralık 2006 TÜD 6. İstanbul Asistan Eğitim Toplantısı

14-18 Şubat 2007 2. Üroonkoloji Kış Sempozyumu

6-9 Haziran 2007 7. Ulusal Androloji Kongresi

8 Haziran 2007 75 Soruda Androloji Kursu

28 Kas–2 Ara 2007 Ankara Üroonkoloji Kursu

1-6 Kasım 2008 20. Ulusal Üroloji Kongresi

28 Şub-1 Mart 2008 Ürolojide Güncel Yaklaşımlar sempozyumu

4-8 Şubat 2009 3.Üroonkoloji Kış Sempozyumu

21 Mart-4 Nis 2009 TÜD 2. Dönem İstatistik Kursu Sertifika programı

1-2 Temmuz 2009 İstanbul 1.Robotik Üroloji Sempozyumu

22-24 Ekim 2009 TÜYK (Türk Üroloji Yeterlilik Kurulları) kursu

4-7 Kasım 2009 8.Ulusal Endoüroloji Kongresi

21 Kasım 2009 MEDCALC Turkey kursu

6-8 Nisan 2010 Laparoskopik Üroloji Kursu(Canlı Hayvan Kursu)

9-10 Nisan 2010 Laparoskopik Üroloji Sempozyumu

20-23 Ekim 2010 TÜYK Kursu

30 Ekim-3Kasım 2010 21. Ulusal Üroloji Kongresi

2010 1’e 1 perkütan nefrolitotomi Eğitim Kursu (Endoüroloji Derneği)

2010 Retrograd intrarenal cerrahi Kursu (Endoüroloji Derneği)

Mayıs 2011 Türk Üroloji Yeterlilik Kurulları (TÜYK) Başarı Sertifikası

26-30 Ekim 2011 10.Üroonkoloji Kongresi

30-31 Mart 2012 2.Ulusal pediatrik ürolitiazis sempozyumu ve RIRS kursu

26-28 Kasım 2014 FlexIST 3. Retrograd İntrarenal Cerrahi Kursu

20-24 Ekim 2015 Ulusal Üroloji Kongresi

6-10 Kasım 2019 Prostat Multiparametrik MR, Füzyon Biyopsi Kursu

6-10 Kasım 2019 Robotik Cerrahi Kursu

6-10 Kasım 2019 14.Üroonkoloji Kongresi

11-14 Nisan 2019 13.Endoüroloji Kongresi

15-16 Aralık 2018 International Conference on Multidisiplinary Sciences

Congress and Courses:

Üye Olduğu Dernekler

 • Türk Üroloji Derneği
 • Ürolojik Cerrahi Derneği
 • Endoüroloji Derneği
 • Türk Tabipler Birliği
 • Avrupa Üroloji Derneği
Interests:

Endoüroloji:

 • Perkütan nefrolitotomi
 • Retrograd intrarenal Cerrahi (Flexible üreteroskopi)
 • Endoskopik üreter taşı tedavisi(URS)
 • Plazmakinetik cerrahi , TUR prostatektomi
 • Laparoskopik böbrek kisti operasyonu
 • Perkütan renal kist ponksiyon ve tedavisi


Üroonkoloji:

 • Periprostatik blok yöntemi ile prostat biyopsisi ( maksimum ağrı kontrolü ile ultrason eşliğinde prostat biyopsisi)
 • Radikal nefrektomi (Böbrek kanseri operasyonu)
 • Parsiyel nefrektomi ( Sadece kanserli böbrek kısmının çıkartılması)
 • Endoskopik mesane kanseri operasyonları (TUR-mesane)
 • Radikal orşiektomi (Erkeklerde yumurtalık kanseri operasyonu)

 
Androloji:

 • Peyroni hastalığı ve penil eğrilik operasyonları
 • Mikroskopik varikoselektomi
 • Penil protez (mutluluk çubuğu) operasyonları
 • Kısırlık araştırması
 • Erken boşalma, iktidarsızlık tanı ve tedavisi

 
Çocuk ürolojisi:

 • Yenidoğan sünneti
 • Hipospadias (işeme deliğinin yerinde olmaması) cerrahisi
 • İnmemiş testis( yumurtalık indirme operasyonları)
 • Hidronefroz ve reflü takibi
 • Çiş kaçırma tedavileri (Enürezis nokturna)

 
Ürojinekoloji:

 • TOT (Transobturator tape ) operasyonu ( İdrar kaçırma operasyonu)
 • Sistosel (Mesane sarkması)
 • Mesane içerisine botulınum toksin (Botox) uygulaması
 • Üretrolisiz,Üretral karünkül operasyonu

 

Üretroplasti

Articles:

Bilimsel Çalışmalar:

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Gurbuz Cenk, Canat Lutfi, Guner Bayram, Atis Gokhan, Gungor Samet, Caskurlu Turhan. HYPERLINK "http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20377490" t "_blank" Visual pain score during transrectal ultrasound-guided prostate biopsy using no anaesthesia or three different types of local anaesthetic application. Scand J Urol Nephrol 2010 ;44: 212-216.

A2. Cenk Gurbuz, Haci Polat, Asif Yildirim, Lütfi Canat, Bayram Guner, Turhan Caskurlu. The Role of Alpha2-Heremans Schmid Glycoprotein (Fetuin-A) in the Etiology of Urolithiasis. Curr Urol 2010; 4: 10–14.

A3. Gokhan Atış, Cenk Gurbuz, Murat Can Kiremit, Bayram Güner, Ebru Zemberi, Turhan Caskurlu. Pseudosarcomatous fibromyoid tumor of the prostate. The Scientific World Journal of Urology 2011; 11: 1027–1030.

A4. Cenk Gurbuz , Lutfi Canat , Gokhan Atis, Bayram Guner, Turhan Caskurlu. The role of serum testosterone to prostate-specific antigen ratio as a predictor of prostate cancer risk. The Kaohsiung J Med Sci 2012; 20: 1-5.

A5. Bayram Guner, Cenk Gurbuz, Lutfi Canat, Turhan Caskurlu. Place of non contrast thin slice spiral computed tomography in evoluation of stone-free ratio after percutaneous nephrolithotomy. Curr Urol 2012; 6: 71-75.

A6. Bayram Guner, Sıdıka Seyma Ozkanli, Turhan Caskurlu, Asif Yidirim, Mehmet Cenk Gurbuz, Itir Ebru Zemheri. Hyaluronidase-1 Expression Is Not Predictor of Biochemical Recurrence in Radical Prostatectomy Specimens. Turk J Med Sci

2012; 42 : 1020-1027.

A7. Cenk Gurbuz, Bayram Guner, Gokhan Atis‚ Lutfi Canat, Turhan Caskurlu.

Are prophylactic antibiotics necessary for urodynamic study? The Kaohsiung J Med Sci 2012; 20: 1-5

A8. Bayram Guner, Ozgur Arikan, Lutfi Canat, Gokhan Atis, Turhan Caskurlu. Intravesıcal mıgratıon of an ıntrauterıne devıce. Urology J 2013; 10: 818-820.

A9 . Bayram Guner. Semirigid Ureteroscopy Experience and Reviewing Literature in

Forgotten Double J stent Case. World Journal of Medicine and Medical Science 2013; 1: 27-31.

A10 . Ercan Ogreden, Bayram Guner, Erdal Benli. A rare complication of a malleable penile prosthesis: migration to the thigh region: Letter to the editor. Asian J Androl 2013 ; 15: 852-3.

A11. Bayram Guner, Cenk Gurbuz, Ozgur Arikan, Turhan Caskurlu.A novel technıque related to treatment dıstal ureteral calculi. Urology J 2013; 10: 807-810.

A12. Lutfi Canat, Masum Canat, Bayram Guner, Cenk Gurbuz, Turhan Caskurlu. Association between renal function, erectile function and coronary artery disease: Detection with coronary angiography. Korean J Urol 2015 ;56 :76-81.

A13. Lutfi Canat, Bayram Guner, Cenk Gurbuz, Gokhan Atis, Turhan Caskurlu. Effects of three-times-per-week versus ondemand tadalafil treatment on erectile function and continence recovery following bilateral nerve sparing radical prostatectomy: Results of a prospective, randomized, and single-center study. The Kaohsiung J Med Sci 2014; 20: 1-6

B. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. C Gurbuz, B. Güner, F. Ural, T. Caşkurlu. Direct renal pelvis stone access under flouroscopic control for percutaneus nephrolithotomy . J. Endourology, 25 th World Congress of endourology, P; 160, November, 2007. Cancun.

B2. C Gürbüz, B Güner, O Fatih Ural, L Canat, T Çaşkurlu. İmpakte üreter alt uç taşlarında orifisin bipolar enerji kaynağıyla kesilmesinin güvenilirliği. Endoüroloji Kongresi, 2009. SP 39.

B3. C. Gurbuz, S. Gungor, B. Guner, T. Caskurlu. Bladder neck contractures related to the use of hem-o-lok clips in laparoscopic radical prostatectomy. J. Endourology. 27 th World Congress of Endourology, p ; 369. , 6-10 October, 2009, Munich

B4. C. Gurbuz, S. Gungor, B. Guner, O. Arikan, T. Caskurlu . Tape resection following transobturator tape operation for stress urinary incontinence. p 352 , J. Endourology. 27 th World Congress of Endourology, 6-10 October, 2009, Munich

B5. L Canat, C Gürbüz, E İlhan, B Güner, T Çaşkurlu. Bilateral Sinir Koruyucu Radikal Prostatektomi Sonrası Tadalafilin Erektil Fonksiyonlar Üzerine Etkisi. 4. Üroonkoloji Kış Sempozyumu, p 54, 74-75.

B6. B Güner, Ş Özkanlı, A Yıldırım, C Gürbüz, L Canat, Ö Arıkan, T Çaşkurlu. Radikal Prostatektomi Spesmenlerinde Hyaluronidase-1 Ekspresyonunun Biyokimyasal Relaps İle İlişkisi. 4. Üroonkoloji Kış Sempozyumu,2010. p 15, 37-38.

B7. Arıkan, C Gurbuz, G Atıs, B Guner, E Ilhan, T Çaşkurlu. Feokromasıtoma Olgusunda Laparoskopık Adrenalektomı. 4. Üroonkoloji Kış Sempozyumu,2010. V 6, 17-18.

B8. L Canat, C Gürbüz, B Güner, G Atış, T Çaşkurlu. Transrektal Ultrasonografi Eşliğinde Yapılan Prostat İğne Biyopsisinde Lokal Anestezi Türünün Vizüel Ağrı Skoruna Etkisi. 4. Üroonkoloji Kış Sempozyumu, 2010. P 52, 71-72.

B9. Bayram Güner, Mehmet Cenk Gürbüz, Halil Lütfi Canat, Ömer Faruk Memiş, Seher Çökelezoğlu, Turhan Çaşkurlu. Ürodinamik incelemelerde antibiotik profilaksisinin bakteriüriyi önlemede etkinliği. Ulusal Üroloji Kongresi,2010. p 1.

B10. Bayram Güner, Mehmet Cenk Gürbüz, Halil Lütfi Canat, Osman Fatih Ural, Ömer Faruk Memiş, Turhan Çaşkurlu. Kadın üriner idrar inkontinansında transvaginal tape ve transobturator tape uygulamalarının etkinliklerinin karşılaştırılması ve başarıyı etkileyen faktörler. Ulusal Üroloji Kongresi,2010. S 7.

B11. Bayram Güner, Mehmet Cenk Gürbüz, Hasan Samet Güngör, Osman Fatih Ural, Mert Kılıç, Turhan Çaşkurlu. Perkütan nefrolitotomi sonrası taşsızlık oranlarının belirlenmesinde kontrastsız spiral ince kesit BT’nin yeri. Ulusal Üroloji Kongresi,2010. S 117.

C. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

C1. Bayram Güner, Akif CİNEL. Akut apandisit. Öğrenci Sağlık Dergisi, Volume 1, 2005.

C2. Bayram Güner, Turhan Caşkurlu, Ayhan Karaköse, Gökhan Atış , Cenk Gürbüz. ESWL Sonrası Yapılan Üreteroskopik Litotripside Ek Ekipman Kullanım Gereksinimi. Turkish Journal of Urology 2011; 37: 307-310.

C3. Bayram Guner, Özgür Arıkan, Gökhan Atış, Cenk Gurbuz, Turhan Çaşkurlu. Başarısız üretral stent sonrası tedavi yaklaşımı: Olgu sunumu eşliğinde literatürün gözden geçirilmesi. Göztepe Tıp Dergisi 2011; 26: 169-172.

C4. Bayram Guner. Pediatrik mesane taşı olgusunda perkütan sistolitotripsi deneyimi. Journal of Clinical Analytical Medicine. J Clin Anal Med 2015; 6: 778-780

C5. Ercan Öğreden, Bayram Güner, Erdal Benli. Otozomal Dominant Polikistik Böbrek Hastasında Belirlenen Bilateral Renal Kitle: Olgu sunumu. Journal Of Clinical Analytical Medicine. J Clin Anal Med 2016;7: 136-138

C6. Arsal Acarbaş, Bayram Güner. Lomber Disk Hastalarında Aşırı Aktif Mesane Sendromunun Değerlendirilmesi. Mustafa Kemal Tıp Dergisi 2014; 5: 12-17.

C7. Bayram Güner. Fibroepitelyal polipler. The Cystoscope 2014: 2: 127-130.

C8. Bayram Güner. Mikroperkütan nefrolitotomi deneyimimiz. The Cystoscope 2014; 3: 200-202.

C9. Eyyüp Sabri Pelit, Gökhan Atış, Eren İlhan, Cengiz Çanakçı, Bayram Güner, Halil Lütfi Canat, Turhan Çaşkurlu. Organik kaynaklı erektil disfonksiyon tanısı konulan hastalarda risk faktörlerinin analizi. Yeni Üroloji Dergisi 2013; 8: 10-14.

C10. Ercan Öğreden, Bayram Güner, Erhan Demirelli, Ural Oğuz, Orhan Yalçın. Genç bir gebede nadir mesane tümörü. Turkiye Klinikleri J Med Sci 2015;6(2):49-52.

Awards:

1999-2000 Onur Belgesi (KTÜ Tıp Fakültesi)

2000-2001 Onur Belgesi (KTÜ Tıp Fakültesi)

2001-2002 Onur Belgesi (KTÜ Tıp Fakültesi)

2002-2003 Onur Belgesi (KTÜ Tıp Fakültesi)

2003-2004 Onur Belgesi (KTÜ Tıp Fakültesi)

2004-2005 Onur Belgesi (KTÜ Tıp Fakültesi)

2005 KTÜ Tıp Fakültesi birinciliği

Körfez Hastanesi'ne hızlıca erişmek için telefonuna kısayol ekleyebilirsin.

Yukarıdan Ayarlar menüsünü aç ve Ana ekrana ekle 'yi seç.