Ağız ve Diş Sağlığı

Ağız ve diş sağlığı; beslenme ve konuşma başta olmak üzere vücudun genel sağlığı açısından ve aynı zamanda estetik açıdan önem taşımaktadır. Özel Edremit Körfez Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü, ağız ve diş sağlığı koruyucu diş hekimliğinin yanı sıra aşağıdaki rahatsızlıklarla ilgilenmektedir;

 • Konservatif Tedaviler (Çürük ve Estetik Dolgular),
 • Endodonti (Dolgu ve Kanal Tedavileri),
 • Pedodonti (Çocuk Diş Tedavileri),
 • Ortodonti (Çapraşık Dişlerin Düzeltilmesi),
 • Periodontoloji (Diş Eti Hastalıkları),
 • Cerrahi Uygulamalar (Gömülü Diş Çekimi),
 • Diş Beyazlatma (Detertraj),
 • Hamilelikte Diş Bakımı ve Tedavileri,
 • Kron-Köprü Protezleri,
 • Hareketli Protezler,
 • İmplant Üstü Protezler,
 • İmplant (Vidalı Diş Uygulamaları)

Diş çürükleri

Diş sağlığımız ile ilgili en sık yaşadığımız sorunlardan biridir. Tedavi edilmediği durumlarda ağrı yapar. Ağrı göz ardı edildiği takdirde diş çürüğü ilerler ve daha ciddi sonuçlar doğurur. Ayrıca çürük dişler ağız içi kokusunun da başlıca nedenleridir ve tedavi edilmesi gerekir.

Çürük Tedavileri ve Estetik Dolgular; hastanemizde yapılmaktadır. Her türlü çürük ve ön bölgelerdeki kırıklar estetik dolgularla tedavi edilebilmekte, ayrıca ön dişlerdeki çürükler de tedavi edilip, estetik dolgularla restore edilebilmektedir.

Çocuklarda diş sağlığının en sık görülen problemi süt dişlerinin erken çürümesi, diş ağrısı, diş apsesidir. Bu durum iyi beslenememe gibi sorunlara yol açar. Erken süt dişi kayıpları kalıcı dişlerin çapraşık olmasına yol açar ve ileride ortodontik tedavi gerektirebilir.

Ortodontik tedavi; diş çapraşıklıklarının düzeltilmesi anlamına gelir. Diş çapraşıklıkları ve çene anomalileri hastanemiz kliniğinde yapılan ortodontik tedaviyle düzeltilmektedir.

Diş eti hastalıkları

Genel olarak iltihaplanmalar, diş taşları gibi etkenler diş eti çekilmesine neden olurlar. Bu durum erken diş kayıplarına neden olmaktadır. Diş eti iltihabı; kendiliğinden veya fırçalarken diş etlerinin kanaması, kırmızı ve şiş diş etleri, çekilmiş diş eti, diş ve dişetinde hafif ağrı, ağız kokusu gibi belirtilerle kendini gösterir. Cerrahi uygulamalar; en sık yirmi yaş dişleri ile ilgili yaşanan sorunlarda görülür. Yirmi yaş dişleri çıkmış da olsa, gömük de olsa bir çok probleme yol açabilir. Bu gibi durumlarda cerrahi müdahalelere ihtiyaç duyulabilir. Ayrıca cerrahi müdahaleler İmplant yapımı için de gerekmektedir. Hastanemizde her türlü cerrahi müdahalenin uygulanabileceği alt yapımız, ameliyathanemiz ve konusunda tecrübeli hekimimiz bulunmaktadır.

Diş beyazlatma işlemi

Hastanemizde yalnızca detertraj işlemi olarak yapılmaktadır. Detertraj; sigara, yiyecek gibi etkenlerden dolayı diş üzerindeki leklerin oratadan kaldırılması ve diştaşı temizliği işlemidir. Bu işlem ile dişler kendi rengine döndürülür.

Hamilelikte ağız ve diş bakımı; özellikle altının çizilmesi gereken bir konudur. Hamilelik sırasında bayanlarda dişeti rahatsızlıkları artar. Hamilelikte yaşanan diş ve dişeti problemlerinin giderilmesi gerekir. Gebelikte ağız diş bakımı ve tedavileri için hekimlerimize rahatlıkla başvurabilirsiniz.

Diş protezi işlemleri

Oluşmuş diş ve doku kayıplarını tamamlamak için yapılmaktadır. Diş kayıplarında kişi beslenmede, konuşmada problemler yaşar. Ayrıca bu durum estetik açıdan da önemlidir. Bu sorunların giderilmesi için Kron – Köprü protezleri, hareketli protezler, implant üstü protezler gibi protez çeşitleri ve tedavileri hekimimiz tarafından başarıyla yapılmaktadır.

İmplant

Diş eksikliklerinin çene kemiğine yerleştirilen yapay dişlerle giderilmesi yöntemidir. Uzman hekimimiz tarafından steril şartlar altında lokal anestezi ile gerçekleştirilir.

İmplant Nedir? 

İmplantlar, diş kökü görevi gören titanyum vidalardır. Üzerine sabit yada hareketli olmak üzere iki tip protez yapılabilir. Dental implantlar dişlerini kaybetmiş insanların gülmesini, konuşmasını, iyi ve rahat şekilde çiğnemesini ve estetik bir görünüme sahip olmalarını sağlar. Günümüzde implant, üzerinde en çok çalışılacak olan diş tedavi şekli olduğu anlaşılmaktadır. Doğru teşhis, yeterli bilgi, tecrübe ile uygulandığında diş implantı, hasta ve hekim açısından başarılı sonuçlar veren bir tedavi şeklidir.

Vidalı Diş İmplantı Diş implantı titanyumdan (üzeri özel maddelerle kaplı) yapılan ve vidaya benzeyen, çene kemiğinin içerisine konulan ve diş kökü görevini yapan yapay bir köktür. Çene kemiğinin üzerine vidalı diş (implant) yerleştirilerek üzerine de porselen diş takılır ve bu sayede hastanın eksik olan dişi veya dişleri yerine konmuş olur. Vidalı diş; dişsizliği ortadan kaldıran, günümüzde modern teknolojinin bir simgesidir. Sonuç olarak implantlar çürük nedeniyle veya başka sebeplerle kaybedilmiş dişlerin yerine konulan titanyum materyalinden yapılmış vida şeklindeki tıbbi ve suni organdır. İmplantlar her çene kemiğine uygun olmayabilir. Çene kemiğine göre, implantın çapı geniş ve dar olanından, boyu kısa ve uzun olanına kadar çeşitleri mevcuttur. Ve ayrıca çeşitli ülke ve marka farklılıkları gösterebilir. Burada önemli olan nokta, hastaya ve hastanın çene kemik yapısına göre doğru implantın Diş Hekimi tarafından seçilmesidir.

İmplant Nasıl Yapılır? 

İlk muayenede, hastanın sağlık durumunun implant uygulamasına elverişli olup olmadığı incelenir. Çekilecek panoramik bir röntgen ve ağızdaki dişlerin durumuna göre kullanılacak diş implantının cinsi seçilir. Dental implantların yapımı için lokal anestezi altında çene kemiğinize implantlar yerleştirilir. Kemiğin miktarına ve kalitesine göre iyileşme süreci beklenir. İyileşme süresi; implantın kemiğe biyolojik olarak adapte olması için geçen süredir. Bu bekleme süresinden sonra implantlarınızın üstüne daha önceden planlanmış porselen kronlarınız, köprüleriniz ya da hareketli protezleriniz yapılır. Diş implantı basit bir cerrahi işlemle uygulanır. Çürük diş yeni çekilmiş olsun, aynen diş çekimindeki gibi, implant basit bir işlemle çene kemiğine yerleştirilir. İmplant önceden çekilmiş bir dişin yerine yerleştirilecekse, o zaman o bölgede implant için bir yuva açmak gerekir.

****Engelli ve çocuk hastalarda, veya işlem sırasında uyum sorunu olan hastalarda genel anestezi ya da sedasyon altında diş çekimleri veya herhangi bir ağız içi tedavi yapılmaktadır.

DENTAL VOLÜMETRİK TOMOGRAFİ 

 • Dental Volümetrik Tomografi(DVT) baş-boyun bölgesi için özel olarak hazırlanmış yeni bir tomografi cihazıdır.
 • Hasta çok az miktarda radyasyona maruz kalacak şekilde istenilen bölge tomografik olarak 3 boyutlu olarak görülebilir.
 • Tomografi görüntüsü ile normal röntgen filmlerinde görülmeyen kemik ve yumuşak doku detayları görülebilmektedir.
 • Medikal bir tomografiye gore 1/6’ya varan oranda daha az radyasyon ile çekim gerçekleşir.
 • Verilen ışın miktarı sadece 0.7 ile 1,5 panoramik röntgen kadardır.
 • ışınlar sadece hedef bölgeye gittiği için tiroid bezi, katarakt gibi hassas organlar radyasyondan korunur.
 • Görüntü kalitesi ve çözünürlük çok yüksektir.
 • Diş ve çene hastalıklarında, dental implant uygulamalarında ve çene-yüz bölgesi travmalarında sıklıkla kullanılır. Diş ve çene patolojilerinde ayrıntılı teşhis olanağı sağlar.
 • Dental Volümetrik Tomografi’nin en önemli kullanım yeri günümüzde çok yaygınlaşan dental implant uygulamalarıdır.
 • Dental implantların yerleştirilmesin once dental volumetric tomografi ile üç boyutlu olarak planlama yapılması sonucunda hem ilerde çıkabilecek komplikasyonların önüne geçilebilmekte, hem de hastaların estetik beklentilerine uygun cevap verilebilmektedir.
 • Implant uygulanacak kemiğin dikey ve yatay miktarlarının üç boyutlu olarak görüntülenmesi hekimin operasyona daha güvenli bilgilerle başlaması ve böylece implant operasyonlarında ortaya çıkabilecek istenmeyen komplikasyonlarının azalmasını sağlamaktadır.
 • DVT görüntüleri sayesinde sinir zedelenmeleri, sinus yaralanlarını, kemik miktarının eksikliğinden dolayı operasyonun gerçekleştirilememesi gibi durumların önüne geçilebilmektedir.
 • Hastaya uygulanacak olan tedavide ileri bir teşhis yöntemi kullanılarak daha yüksek bir tedavi başarısı sağlanırç
 • Tedaviye karar verme süreci netleşir, karar daha hızlı ve net olarak alınabileceği için hastanın tedavisine daha kısa sürede başlanması sağlanır.
 • Panoramik ve periapikal röntgen ile pozlanamayan alanları görüntüleyebilirsiniz.
 • Çekilen görüntüden koronal, aksiyal, sagittal(cross section) kesitler alıp daha detaylı teşhis yapılabilir.
 • Implant planlama ve cerrahi klavuz hazırlama için yüksek çözünürlüklü data elde edebilirsiniz.
 • Yumuşak doku tespiti, kemik yoğunluğu ölçümü, mandibular kanal mesafesi ölçümü gibi tedavi öncesi planlamalar yapabilirsiniz.
 • Tedavi sonrası, protez sonrası ve implant sonrası post operatif controller yapabilirsiniz.
 • Gömük diş, çatlak, anormal sayıda kanal, kist yayılımı gibi tespitler yapabilirsiniz.
 • Alveolar doku, sinus, TMJ ile ilgili teşhisler yapılabilir.

ENDODONTİ

 • Kök kanallarının konfigürasyonu
 • Kök kanal ölçümleri
 • Anatomik sapmaların sıradışı olarak fazla olan kök kanallarının saptanması

ORTODONTİ

 • Sürmemiş dişlerin konumları ve açılarının saptanması, komşu dişlerle ilişkilerinin belirlenmesi
 • Kök rezorpsiyonları ve ankiloz durumlarının gözlenmesi

KBB

 • Kulak içindeki sert dokuların 3 boyutlu incelenmesi
 • Ameliyat sonrası kulak içine yerleştirilen aparatların görüntülenmesi
 • Koklea gibi anatomik yapılar ve kulak içi küçük kemikler 3 boyutlu olarak görüntülenebilir.

 

 

 

Klinik Hekimleri

Körfez Hastanesi'ne hızlıca erişmek için telefonuna kısayol ekleyebilirsin.

Yukarıdan Ayarlar menüsünü aç ve Ana ekrana ekle 'yi seç.