Kalp ve Damar Cerrahisi

BYPASS AMELİYATLARI

Kalbi besleyen damarların tıkanması, kalbin beslenememesi ve kalp kasının buna bağlı olarak zedelenmesi ve yeterli görev yapamamasıyla sonuçlanabilir. Koroner arter olarak adlandırılan bu damarların tıkanması veya daralması durumunda, öncelikle anjiyografi kullanılarak sorun yaratan damar bölgesi belirlenir. Daha sonra ise, bypass ameliyatı ile vücudun bir başka bölgesinden alınan damar (çoğunlukla bacak toplardamarı, sol meme atardamarı olmak üzere bir atardamar) problemli bölgeye yerleştirilir ve kalbin tekrar beslenmesi sağlanır. Bypass ameliyatları kalp-akciğer makinasıyla yapılabildiği gibi, çalışan kalp üzerinde de yapılabilir. Operasyon sonrası planlanan taburculuk süresi 6-8 gündür.

KALP KAPAĞI AMELİYATLARI

Kalpte kanın tek yönde ilerlemesini ve geriye kaçışını engelleme görevi yapan kapakçılarda doğuştan veya sonradan oluşan sebeplere bağlı olarak çeşitli hastalıklar olabilmektedir. Darlık, yetmezlik ya da ikisinin bir arada olduğu bu tip hastalıklarda kalp kapakçığı onarılır veya protez bir kapakla değiştirilir.

ATARDAMAR HASTALIKLARI

Atardamarlar, kalpten vücuda kan taşıyan damarlardır. Bulundukları sistem içerisindeki sorunlar tüm vücudun işleyişini etkiler. Atardamarlarda meydana gelen tıkanıklar, genişlemeler, daralmalar veya işlev kaybı yaratan tedavi edilmesi gereken hastalıklardır. Hastanemizde, anjiyografi ile tanı koyulduktan sonra hasta damarın değiştirilmesi ve onarılması operasyonları yapılmaktadır.

TOPLARDAMAR HASTALIKLARI

Toplardamarlar, atardamarlar tarafından vücuda taşınmış olan kanın kalbe geri dönüşünü sağlayan damarlardır. Bacak bölgesindeki bir toplardamar kapakçığının hasar görerek kanı geri kaçırmasıyla ortaya çıkan varis, en bilinen toplardamar hastalığıdır. Hastanemizde gerçekleştirilen varis ameliyatlarında, kirli kanı geri kaçırdığı için kendi içinde genişleyerek bacak yüzeyinde dalgalanmalar yaratan problemli damar, çevresindeki sağlıklı hiçbir damara zarar verilmeden çıkarılır.

DOĞUMSAL KALP KUSURLARI

Kalbin anne karnında kusurlu gelişimi birçok hastalığa sebebiyet verebilir. Konjenital (doğumsal) kalp cerrahisi ile kalpteki delikler, darlıklar, yanlış bağlantılar gibi doğumsal kusurlar düzeltilebilir. Doğuştan var olan kalp kusurlarında, erken teşhis ve tedavi; hastanın gelecekteki hayatını daha kaliteli standartlara oturtabilmesi için çok önemlidir.

VARİS POLİKLİNİĞİ

Hastanemizde varis ameliyatları hiçbir kesi olmadan, kapalı olarak ve tam estetik şekilde 10-15 dakika içinde gerçekleştirilmektedir.

 

Aynı zamanda hastanemizin Kalp ve Damar Cerrahisi bölümünde;

-Diyaliz hastaları için A-V fistül ameliyatları başarıyla gerçekleştirilmektedir.

-Kemoterapi ve diyaliz hastaları için port ve kalıcı diyaliz kateteri 15-20 dakikalık operasyon ile takılabilmekte, port bakımları yapılabilmektedir.

-Bacak ve kollarda atardamar ve toplardamar tıkanıklıkları hiçbir kesi olmadan kapalı biçimde ve kısa sürede gerçekleştirilebilmektedir.

-DVT (Derin Ven Trombozu) hastalarına kapalı şekilde ve kısa sürede müdahale edilerek pıhtı temizleme işlemi başarıyla gerçekleştirilebilmektedir.

 

Klinik Hekimleri

Körfez Hastanesi'ne hızlıca erişmek için telefonuna kısayol ekleyebilirsin.

Yukarıdan Ayarlar menüsünü aç ve Ana ekrana ekle 'yi seç.