Kardiyoloji

Özel Edremit Körfez Hastanesi Kardiyoloji Bölümü, kalp ve dolaşım sistemi hastalıklarıyla ilgilenmektedir. Kalp krizi, koroner kalp yetmezliği, kalp ritim ve iletim bozuklukları, kalp kapak hastalıkları, damar hastalıkları, hipertansiyon (Yüksek Kan Basıncı) hastanemizde tanı ve tedavisi yapılan hastalıkların bir kısmıdır.

Kardiyoloji Bölümü'nde kullanılan tanı ve tedavi araçları aşağıdaki gibidir;

EKG: Kalp kasının ve iletim sisteminin işleyişinin ve gözlenebilmesi amacıyla kalpteki elektriksel faaliyetin kağıt üzerine kaydedilmesidir. Vücudun çeşitli bölgelerine yerleştiren elektrotlar sayesinde kayıt yapılır.

Efor Testi:  EKG esnasında kaydedilen verilerin hastaya efor sarf ettirildiği sırada kaydedilmesidir. Yürüyüş bandı üzerinde bedensel aktivite halindeyken düzenli olarak kan basıncı, nabız ve EKG kaydı alınır.

Efor testi ortalama 15-20 dakika sürer. Belli aralıklarla eğimi ve hızı arttırılan koşu bandı üzerinde ve teknisyen gözetiminde yapılır.

Tansiyon Holter: Hastanın 24 saat üzerinde taşıdığı bir cihazla, günlük hayat aktiviteleri ve uyku esnasında kan basıncının düzenli olarak kaydedilmesidir. Kola takılan küçük bir cihazla günlük hayat devam eder, ve 24 saatin sonunda cihaz çıkarılarak kaydettiği verilen bilgisayar ortamına aktarılır. Elde edilen bilgiler ışığında hastanın tedavi planı oluşturulur.

Ritim Holter: Hastanın 24 saat üzerinde taşıdığı bir cihazla, kalpteki elektriksel faaliyetin gün boyunca ve uyku esnasında kaydedilmesidir. Kemere tutturulabilen cihazın elektrotları göğüs bölgesine yapıştırılır. Elektrotlar yumuşaktır ve günlük hayatta hastaya rahatsızlık vermez. Belirlenen sürenin sonunda cihaz çıkarılır ve kayıt bilgilerine gore hastanın tedavisi planlanır.

Koroner Anjiyografi: Damarlara yüksek yoğunlukta sıvı verilerek görüntülenmesi işlemidir. Kontrast madde olarak adlandırılan bu sıvı, damarların x ışınları altında net bir biçimde görüntülenmesini sağlar. Anjiyografi sayesinde tıkanıklık, genişleme, daralma gibi problemler tespit edilebilir. İşlem sırasında, tıkanıklık veya daralma tespit edilen bölgeye anında müdahale edilerek balon ya da stent takılabilir.

 

Transözefageal Ekokardiografi

Ekokardiyografi kalbin ses dalgaları yolu ile (ultrason) iç yapısının ve işlevlerinin incelenmesidir. Göğüsten yapılan ekokardiyografi ile kalbin tüm ayrıntıları ve bazı bölgeleri yeterince görülemez. Yüzeyel ekokardiyografi (transtorasik) yönteminin yetersiz kaldığı bazı durumlarda yemek borusu yolu ile ekokardiyografi yapılması gerekebilir. Bu işlem “Transözofageal ekokardiyografi” “TÖE veya TEE” olarak adlandırılır.

TEE yapılması gereken durumlar:

  • Göğüsten yapılan ekokardiyografide görüntülerin iyi olmaması
  • Kalp içerisinde kan pıhtısı veya enfeksiyon odağı varlığının incelenmesi
  • Kalp deliklerinin incelenmesi
  • Yapay kalp kapağının (protez kapak) değerlendirilmesi
  • Kalp kapak yetersizliğinin derecesinin belirlenmesi
  • Bozulmuş, daralmış veya yetersiz kalp kapağının ameliyatsız tedaviler yada tamir için uygunluğunun değerlendirilmesi
  • Ana atardamar-Aort yırtılması (diseksiyon) değerlendirilmesi
  • Cerrahi kapak tamiri sırasında, tamir işleminin planlanması ve başarısının değerlendirilmesi
  • Ameliyatsız kalp kapağı değişimi, kalp deliklerinin şemsiye yöntemiyle ameliyatsız kapatılması sırasında değerlendirme

Bazen de akciğer hastalığı, şekil bozukluğu gibi nedenlerle hastanın göğüs yapısı yeterli kalitede ekokardiyografik görüntü alınmasına izin vermediği durumlarda TEE yöntemine başvurulur. Bazı hallerde TEE sırasında kalbin iç sınırının daha iyi görüntülenmesi, kalp kası kanlanmasının gösterilmesi ve kalp içi şantların saptanması amacıyla kontrast maddeler (boyalı ilaçlar) kullanılabilmektedir.

Hasta Transözofageal ekokardiyografi işlemi öncesi nasıl hazırlanır?

Tetkike 4-12 saatlik açlık sonrası başlanır. Şeker hastalarının doktorlarına danışması gereklidir. Alerji, astım, yüksek göz tansiyonu, yutma güçlüğü, burun tıkanıklığı gibi yakınmaları olan, yemek borusu ve mide ile ilgili sorunları olan hastaların bu durumları incelemeyi yapacak doktora haber vermeleri gereklidir. Ağız içinde, çıkabilen diş ve damak protezi varsa işlem öncesinde çıkarılmalıdır.

Transözofageal ekokardiyografi nasıl yapılır?

TEE yarı girişimsel bir incelemedir. İşlemden hemen önce, gerekli durumlarda damardan ilaç uygulanmasını sağlamak amacıyla damar yolu açılır. Öğürme refleksini bastırıp hastanın işleme uyumunu sağlamak amacıyla ağız ve yumuşak damak bölgesi yerel olarak anestezik bir sprey yardımıyla uyuşturulur. İşlem ve hasta rahatlığı için damardan sakinleştirici ilaç yapılır.

İşlemi yapacak olan kardiyolog tüpün nasıl yutulacağını anlatır. Ağza, hastanın tüpü ısırmaması için bir ağızlık yerleştirilir. Jel ile kayganlaştırılmış TEE probu yavaşça yemek borusundan ilerletilir. Yutkunma sırasında doktorun da yardımıyla TEE probu yemek borusuna ilerler. Bundan sonra hastadan burnundan nefes alıp vermesi yutkunmaması istenir Probu yutarkan, öğürtü ve bulantı olması normaldir, bu durum geçicidir; bu sırada burundan nefes alınıp verilir. Gerekli görülen kalp görüntüleri videoya kaydedilir ve resimleri alınır. İşlem bitiminde doktorunuz bulgular hakkında sizi bilgilendirecektir.

İnceleme süresi ortalama 15 dakikadır. Ancak hazırlık zamanı ile bu süre 30-60 dakikayı bulmaktadır.

Kontrast madde (boyalı ilaç) uygulaması

TEE sırasında boyalı ilaç uygulanması gereken durumlarda farklı boyalı ilaçlar kullanılmaktadır. En çok tercih edilen yöntem, serum fizyolojik mayinin çalkalanmak suretiyle hava ile karıştırılarak damar yolundan uygulanması ile yapılmaktadır. Bu uygulamanın herhangi bir yan etkisi yoktur. Ayrıca bu işlem için özel üretilmiş farklı boyalı ilaçlar da kullanılmaktadır. Bu boyalı ilaçların çok nadir olarak alerjik yan etkileri görülebilmektedir.

Transözofageal ekokardiyografi işlemi sonrasında dikkat edilecek hususlar

Tetkikten iki saat sonraya kadar bir şey yenilip içilmemelidir. Tetkik sırasında sakinleştirmek için kullanılan ilaçlar bir süre uyku hali ve sersemlik yapabileceği için bu durum tamamen düzelinceye kadar araç ve makine kullanılmamalıdır.

Ayrıca 1 ya da 2 gün süreyle boğazda acıma ve his kaybı olabilir. Bu geçici bir durumdur ve tedavi gerektirmez.

Transözofageal ekokardiyografiyle ilgili istenmeyen olaylar, riskler var mıdır?

TEE işlemi genel olarak güvenilir bir tetkik yöntemidir. Çok nadir olmakla birlikte aşağıda sıralanan istenmeyen yan etkiler ile karşılaşılabilir: Kanda oksijen azalması (hipoksi), kan basıncında ani düşme veya yükselme, ani ritim bozulması, ağızdan çok hafif taze kan gelmesi.

Doç. Dr. Hakan Göçer

Klinik Hekimleri

Körfez Hastanesi'ne hızlıca erişmek için telefonuna kısayol ekleyebilirsin.

Yukarıdan Ayarlar menüsünü aç ve Ana ekrana ekle 'yi seç.