Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Hastanemizin KBB kliniğinde modern tanı ve tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Rutin KBB muayenelerinde nazal endoskopi, kulak ile ilgili problemlerde endoskopik ve mikroskobik otoskopi, larenks ve ses ile ilgili rahatsızlıklarda videolaringoskopi kullanılmaktadır. İşitme konuşma ve denge problemlerinin tanı ve tedavisinin gerçekleştirildiği Odyoloji laboratuvarımızda odyometre impedansmetre bulunmaktadır. İşitme kayıplarının tedavisi için kullanılan işitme cihazları ile ilgili değerlendirmeler laboratuvar şartlarında değerlendirilip uygun cihazla rehabilitasyon sağlanmaktadır.

Kliniğimiz Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo hastalarının modifiye Epley manevrası ile rehabilite edildiği kliniklerden biridir. Hastanemizin ameliyathane birimlerinde tüm rutin KBB ameliyatlarının yanı sıra endoskopik sinüs cerrahisi, radyocerrahi, endolaringeal mikroşirürji, horlama, ses cerrahisi ve her türlü baş boyun tümörünün rezeksiyonu ve çeşitli tekniklerle rekonstrüksiyonu gibi cerrahi işlemler uygulanmaktadır.

RİNOLOJİ (BURUN AMELİYATLARI)

 • Fonksiyonel burun cerrahisi (Burunda et ve kemik ameliyatları, deviasyon ve polip)

 • Endoskopik sinüs cerrahisi (Sinüzit operasyonu)
 • Endoskopik gözyaşı kesesi cerrahisi
 • Alerjide ve burun tıkanıklığında radyofrekans uygulaması.

ESTETİK PLASTİK CERRAHİ

 • Estetik burun cerrahisi (Açık ve kapalı yöntemle)
 • Kepçe kulak ameliyatları

PEDİATRİK OTOLARENGOLOJİ

 • Bademcik ve geniz eti ameliyatları
 • Kulağa ventilasyon tüpü takılması

OTOLOJİ VE NÖROOTOLOJİ (KULAK HASTALIKLARI VE AMELİYATLARI)

 • Odyoloji (İşitme testleri)
 • Kulak mikrocerrahisi
 • Kulak kireçlenmesi (Otoskleroz) ameliyatları,

LARENGOLOJİ (SES HASTALIKLARI)

 • Ses kısıklıkları ve bozukluklarının tanı ve tedavisi
 • Ses teli ameliyatları (Polip,Nodül)

UYKUDA SOLUNUM BOZUKLUKLARI VE HORLAMA

 • Polisomnografi (Uyku testi)
 • Horlama ve uyku apnesi ameliyatları

 

Klinik Hekimleri

Körfez Hastanesi'ne hızlıca erişmek için telefonuna kısayol ekleyebilirsin.

Yukarıdan Ayarlar menüsünü aç ve Ana ekrana ekle 'yi seç.