Nöroloji

Nöroloji Bölümü'nün uğraşı alanına giren; Beyin damar hastalıkları sonucu oluşan İnme (her türlü kanayıcı (kanama)ve tıkayıcı (infarkt) tip felç), Başağrıları (Migren vb.), Epilepsi  Hastalığı (Sara Hastalığı), Hareket Sistemi Bozuklukları (örneğin Parkinson Hastalığı gibi), Kas-Sinir Sistemi hastalıkları, Beyin Tümörleri, Demansif hastalıklar (Alzheimer Hastalığı vb.), Demiyelinizan hastalıklar (örneğin Multiple Sclerozis gibi), Polinöropatiler, Uyku Bozuklukları, Bel-boyun fıtıkları, Omurilik hastalıkları, Periferik yüz felci, Başdömesi (santral, periferik vertigo vb.), Huzursuz Bacaklar Sendromu vs hastalıkların teşhis ve tedavisi için ayaktan ve yatarak hizmet vermektedir. Nörolojik hastalıkların teşhis ve takibinde Beyin Tomografisi, Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI), EEG, ENMG tetkikleri yapılmaktadır.

Nöroloji kliniğimizde migren, felç sonrası oluşan kas kasılmaları ve miyofasial spazm gibi hastalıklar için botoks uygulanmaktadır.

EEG (ELEKTROENSAFALOGRAFİ)

Beynin temel bioelektriksel aktivitesini ölçmeye yarayan bir tetkiktir. En başta Epilepsi Hastalığı (Sara Hastalığı) olmak üzere diğer birçok nörolojik hastalığın teşhis, tedavi ve takibinde kullanılır.

Beynin temel bioelektriksel aktivitesi Epilepsi ve diğer bazı hastalıklarda bozulur. EEG’yi oluşturan beyin dalgalarının değerlendirilmesiyle bu bozukluğun yeri ve tipi hakkında kesin bilgiler elde edilerek hastalığın teşhisi konulur tedavi ve takibi yapılır. EEG tüm yaş gruplarında ve hamilelerde yapılabilen, zararsız olan, radyasyon içermeyen bir tetkiktir.

EEG tetkiki; hasta tok iken, sakin bir haldeyken, temiz saçlı deriye yerleştirilen elektrotlar yardımıyla gerçekleştirilir. Uyanıkken çekilen EEG 20 dakika sürer bu tetkikte bilgi edilemiyorsa kısa süreli uyku EEG’si veya 24 saat süren uykuda monitörize edilerek EEG çekilir.

ENMG (ELEKTRONÖROMYOGRAFİ)

Sinirlerin ve kasların rahatsız edici olmayan şiddette doğrusal elektrik akımının uygulanmasıyla, elektrik iletme fonksiyonlarını ve potansiyellerinin ölçülmesi işlemidir. Bu incelemede sinir yaralanmaları, sinir sıkışmaları, sinirlerin fonksiyonlarını bozan kronik sistemik hastalıklar, akut veya kronik mono-polinöropatilerin, kas hastalıklarının tanısı konulmaktadır. İnceleme yaklaşık 30 dakika sürmektedir.

Klinik Hekimleri

Körfez Hastanesi'ne hızlıca erişmek için telefonuna kısayol ekleyebilirsin.

Yukarıdan Ayarlar menüsünü aç ve Ana ekrana ekle 'yi seç.