Radyoloji

Radyoloji, her branşı ilgilendiren hastalıklara tanı konulmasına destek olan bir daldır. Özel Edremit Körfez Hastanesi Radyoloji merkezinde, tüm görüntüler dijital ortamda elde edilmektedir. Çekimlerin incelemeleri ise uzman hekimimiz tarafından değerlendirilmektedir. Radyoloji ünitelerimizde bulunan Spiral Bilgisayarlı Tomografi cihazı ile vücudun herhangi bir alanından ayrıntılı kesitsel görüntüler alınabilmekte olup, travmatik lezyonlardan, yumuşak doku hastalıklarına kadar bir çok hastalığın tanısında kullanılabilmektedir.

Radyoloji bölümümüz MRI (1,5 Tesla), Spiral Bilgisayarlı Tomografi, Mamografi, Renkli Doppler Ultrasonografi, Direkt ve İndirekt Röntgen ve Kemik Dansitometresi ünitelerinden oluşmaktadır.

MRI: Manyetik Rezonans Görüntüleme olarak bilinen bu işlem, görüntü alınacak kesitteki dokuda bulunan hidrojen atomlarının yoğunluğuna göre siyah beyaz bir görüntü oluşturur. İşlemde radyasyonla değil, manyetik alanla çalışılır. Manyetik Rezonans Görüntüleme cihazlarının gücü Tesla ile ölçülür. Hastanemizde kullanılan MR cihazı 1.5 Tesla gücündedir.

Spiral Bilgisayarlı Tomografi: BT olarak bilinen bu işlem, X ışınları kullanılarak belli bir kesitten görüntü elde etme işlemidir. İnceleme süresi oldukça kısadır.

Renkli Doppler Ultrasonografi: Radyasyon içermeyen bu işlem, özellikle gebelik takibinde çok sık kullanılır. Damar tıkanıklıkları, kan akımı detayları, kalp hastalıkları, yüksek tansiyon ve diyabet gibi hastalıkların tanı ve tedavi süreçlerinde de sık sık kullanılmaktadır.

Kemik Dansitometresi: Düşük dozda X ışını yardımıyla kemik yoğunluğunun ölçülmesi işlemidir.

Mamografi: Meme filminin çekilmesi işlemidir. Fiziksel muayene ile fark edilememesi mümkün olan küçük kitlelerin ve anormalliklerin belirlenmesi amacıyla kullanılır ve özellikle meme kanseri teşhisinde önemli rol oynamaktadır.

 

Bölümümüzde araç parkı olarak şu cihazlar bulunmaktadır.

 • MR Siemens Magnetom Essenza 1.5 Tesla. 
 • Tomografi Siemens Somotom Scope 64 Dedektör Multislice-Anjiografi yapabilme imkanı sağlayan Tomografi. 
 • Röntgen Siemens tek tüplü CR. 
 • Skopi-İntegron
 • Mamografi Siemens Mommonat Fusion Dijital görüntüleme en yeni model. 
 • Taş kırma Argemet Lazer Taş Kırma (Ses Dalgasıyla) 
 • Kemik Ölçümü Lunar Dpx-NT 
 • Portabl Siemens Olymobil Plus taşınabilir. (Seyyar Röntgen) 
 • USG Samsung Medison Renkli Doppler Ultrasonografi

Radyoloji Birimimizde yapılan uygulamalar; 

 1. Konvansiyonel Röntgen biriminde; İleri düzey CR röntgen cihazları ile tüm Radyografik işlemler yapılmaktadır. 
 2. Mamografi biriminde; Kanser tarama amaçlı rutin meme hastaları takibi yapılmaktadır. 
 3. Floroskopik incelemeler; Sindirim sistemine yönelik (Özefagus, Mide, Duodenum, İnce ve kalın Barsaklar) ve Boşaltım sistemine yönelik (Böbrekler, idrar yolları ve mesane) işlemler, Kadın üreme sistemine yönelik İlaçlı Rahim Filmi (HSG)  yapılmaktadır. 
 4. Ultrasonografi Biriminde; Meme Ultrasonu, Tüm Batın Ultrasonu, Tiroid Ultrasonu, Boyun Ultrasonu, Üriner Ultrasonu, Kalça Ultrasonu, Transfontanel Ultrasonu, Yüzeyel ve Yumuşak doku Ultrasonu, Skrotal Ultrasonu ve İleri düzey Obstetrik Ultrasonu yapılmaktadır. 
 5. Renkli Doppler Ultrasonografi Birimi; Karotis Renkli Doppler Ultrasonografi, Vertebral Arter Renkli Doppler Ultrasonografi, Meme Renkli Doppler Ultrasonografi, Tiroid Renkli Doppler Ultrasonografi, Ekstremitelere yönelik Venöz-Arterial Renkli Doppler Ultrasonografi, Skrotal Renkli Doppler Ultrasonografi, Penil Renkli Doppler Ultrasonografileri, ileri düzey Obstetrik Renkli Doppler Ultrasonografileri yapılmaktadır. 
 6. Manyetik Rezonans Görüntüleme Biriminde; Rutin olarak vücudun her bölgesine MR incelemeleri yapılmaktadır. 
 7. Bilgisayarlı Tomografi Biriminde; Rutin olarak Kontrastlı ve Kontrastsız tüm vücut birimlerinin incelenmesi ve Anjio BT uygulamaları yapılmaktadır. 
 8. Girişimsel Radyoloji Biriminde; 
  1. Karaciğer, Meme, Tiroid ve Börek USG eşliğinde solid organların ve BT eşliğinde Akciğer Biyopsileri yapılmaktadır. 
  2. Her türlü drenaj işlemi (Abse ve Asit boşaltılması) yapılmaktadır

Klinik Hekimleri

Körfez Hastanesi'ne hızlıca erişmek için telefonuna kısayol ekleyebilirsin.

Yukarıdan Ayarlar menüsünü aç ve Ana ekrana ekle 'yi seç.